top of page

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving, betaling en annulering

 

1.1 Een inschrijving voor het Trainingskamp is pas definitief na betaling van inschrijvingsgeld.

1.​2 De uiterste inschrijvingsdatum is 31 mei (inclusief) van het jaar waarin het Trainingskamp plaatsheeft. Indien de betaling niet binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving voldaan werd, zal de inschrijving geannuleerd worden. Inschrijvingen na deze datum zullen individueel bekeken worden naar praktische haalbaarheid voor de organisatie (systeem met wachtlijst zonder garantie). Indien dit niet mogelijk is, zal het inschrijvingsgeld, mits aftrek van €0.50 administratiekost, terugbetaald worden.

1.3 Bij annulatie van een inschrijving wordt het inschrijvingsgeld, na aftrek van de reeds gemaakte kosten, terugbetaald. Deze aftrek bedraagt minstens €20.

1.4 Annuleren na 31 mei van het jaar waarin het Trainingskamp plaatsheeft, is niet mogelijk tenzij vergezeld van een geldig attest (bevoegde instanties, officiële organisaties of medisch). 

1.5 Het gekochte abonnement heeft standaard een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze is echter enkel toepasbaar over de lengte van het Trainingskamp en het eventueel gekozen traject. De organisatie is niet verplicht diensten buiten deze periodes aan te bieden.

1.6 De vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele stijgingen. Een bijbetaling zal echter nooit gevraagd worden voor aankopen die plaatsvonden voor de prijsstijging.

2. Accommodatie Trainingskamp

 

2.1 We vertoeven in een verblijfscentrum van Sport Vlaanderen. Elke deelnemer dient zich te houden aan de verblijfsvoorwaarden opgesteld door Sport Vlaanderen. Deze zijn hier na te lezen: algemene voorwaarden Bloso en de huishoudelijke regelementen: algemeen, sporthallen en -zalen, atletiek/finse piste.

 

2.2 Schade aan de infrastructuur zal verhaald worden op de deelnemer of zijn/haar ouders. ​

3. Minderjarige deelnemers tijdens het Trainingskamp

 

3.1 De ouders of voogd dienen schriftelijk hun toestemming te geven voor deelname aan het trainingskamp.

 

3.2 Minderjarigen vallen onder het toezicht en het gezag van de organisatie.

4. Verantwoordelijkheden en verzekering

 

4.1 Elke deelnemer van het Trainingskamp is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden en is eraan gehouden zelf zorg te dragen voor zijn/haar bezittingen. 

 

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan derden, toegebracht door deelnemers aan het Trainingskamp. 
 

4.3 Elke deelnemer dient aangesloten te zijn bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF en een club die hieronder valt. Indien de deelnemer niet is aangesloten bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen/ACFF of een club die hieronder valt, dient de organisatie tijdig (voor 1 mei van het jaar waarin het Trainingskamp plaatsheeft) verwittigd te worden.

4.4 De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer te verwijderen van het Trainingskamp bij het niet naleving van de afspraken. Deze afspraken worden vooraf gecommuniceerd. Indien dit gebeurt, heeft de deelnemer geen enkel recht op enige vorm van compensatie voor deze verwijdering.

Algemene voorwaarden en afspraken

Cookiebeleid

De website van Trainingskamp vzw maakt gebruik van cookies. Het gebruik hiervan is van belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

1. Wat zijn cookies?

 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doen we door middel van een cookiebanner.

3. Type cookies en hun doelstellingen

 

Op onze website gebruiken we volgende types van cookies:

 1. Essentiële cookiesDeze cookies zijn nodig voor de functionaliteit van deze website: veiligheid, identiteitsverificatie en netwerkmanagement. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.

 2. Marketing cookiesDeze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van marketingadvertenties te traceren en zo de service te verbeteren door advertenties op jouw noden te tonen. Deze cookies kunnen uitgeschakeld worden.

 3. Functionele cookiesDeze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onhouden en zo de ervaring op de website te verbeteren en een meer persoonlijke service te bieden. Deze cookies kunnen uitgeschakeld worden.

 4. Analytische cookiesDeze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers met onze website interageren, waar fouten aanwezig zijn en om in het algemeen betere globale statistieken te bekomen. Deze cookies kunnen uitgeschakeld worden.

 5. Social media cookiesOnze website bevat links naar onze volgende kanalen: Facebook, Instagram en Youtube. Deze websites bevatten op zichzelf ook cookies die je surfgedrag op het web volgen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de correcte cookie-instellingen wanneer deze websites worden bezocht en kunnen dus niet via de website van Trainingskamp vzw worden ingesteld.

4. Levensduur van onze cookies

 

Via deze link kan een overzicht gevonden worden van de levensduur van de gebruikte cookies.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

 

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. 

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

 

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Telkens er een update is, zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd met behulp van de cookiebanner.

Cookiebeleid

Privacyverklaring

Trainingskamp vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. Bij vragen of suggesties omtrent deze verklaring kan u ons contacteren via info@trainingskamp.net.

1. Gegevens die wij verwerken

 

1.1 Trainingskamp vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Informatie over uw functie als scheidsrechter (categorie, aangesloten vriendenkring, persoonlijke doelen)

1.​2 Trainingskamp vzw verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Medische achtergrond (allergieën, medicatie, medische info)

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Deelnemers jonger dan 16 jaar worden verzocht hun ouders/voogd te laten goedkeuren dat hun gegevens worden verwerkt door Trainingskamp vzw. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trainingskamp.net, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Doel van het verwerken van persoonsgegevens

 

2.1 Trainingskamp vzw verwerkt uw persoonsgegevens en gevoelige gegevens voor de volgende doeleinden (met vermelding van hun wettelijke grondslag):

 • Het afhandelen van uw betaling: ter uitvoering van de overeenkomst

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie over het Trainingskamp en zijn werking: expliciete toestemming

 • U en/of uw ouders te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: expliciete toestemming

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website: expliciete toestemming

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren: expliciete toestemming

 • Correct en snel te kunnen handelen in geval van een medische urgentie: vitaal belang

3. Toegang tot uw gegevens

 

3.1 Trainingskamp vzw verstrekt uitsluitend aan derden na uw expliciete toestemming of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens worden opgeslaan en verwerkt via Wix.com, Mollie.com, Google Drive en Mailchimp.

3.2 Enkel het bestuur van Trainingskamp vzw en geselecteerde leden van de stuurgroep (Werkgroep ICT) hebben toegang tot zowel de persoonsgegevens als de gevoelige gegevens. Toegang tot deze gegevens is beveiligd via wachtwoorden die slechts door de hierboven beschreven personen gekend zijn.

3.3 Via uw profiel op onze website kan u zelf te allen tijde uw gegevens aanpassen. Mocht u toch denken bepaalde gegevens niet te kunnen wijzigen of verwijderen, zijn deze te allen tijde beschikbaar voor inzage en aanpassing of verwijderingen na contact via info@trainingskamp.net.

4. Verwerkingstermijn van uw gegevens

 

4.1 Trainingskamp vzw verwerkt uw gegevens voor een termijn van max. 15 maanden. Bij een hernieuwing van de inschrijving voor de volgende editie, kan de deelnemer zijn/haar gegevens aanpassen en zullen deze vanaf dan opnieuw verwerkt worden. Indien er geen hernieuwing plaatsvindt, zullen alle gegevens verwijderd worden.

5. Veiligheid van uw gegevens

 

5.1 Trainingskamp vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jaarlijks wordt de toegang tot de gegevens herbekeken en zijn deze gegevens slechts toegankelijk voor een beperkte groep inclusief wachtwoord. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@trainingskamp.net.

6. Recht op inzage en aanpassing

 

6.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trainingskamp vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trainingskamp.net.

6.2 Indien u bovenstaand recht tot wijziging wenst uit te oefenen, dient u zich te identificeren. Wij zullen hierop vragen ons dan ook bij uw aanvraag uw identiteitsbewijs mee te sturen.

6.3 Al uw gegevens kan u zelf ook aanpassen eens u ingelogd bent op onze website.

7. Gemaakt beeldmateriaal tijdens het Trainingskamp

 

7.1 Gedurende het Trainingskamp zal er beeldmateriaal (foto, video, drone) gemaakt worden. Dit is louter ter promotie van het Trainingskamp in de vorm van promomateriaal, sociale media en deze website. Als u niet wenst dat er enig beeldmateriaal of één bepaald item van u gepubliceerd wordt, kan u dit laten weten via info@trainingskamp.net.

8. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

 

8.1 Bovenstaande privacyverklaring kan worden aangepast in functie van de geldende wetgeving of bij wijzigen van de belangen van Trainingskamp vzw.

8.2 Indien dit beleid wordt aangepast, zal dit gecommuniceerd worden naar alle actieve gebruikers en dit in de vorm van e-mail, nieuwsbrief, website of dergelijke.

Privacybeleid
bottom of page